Ordlista

Ordlista

 

Här är förklaring på några vanliga fackutryck. Ställ en fråga i forumet om du saknar förklaring på något.

 • Effektgaranti - de flesta solcellspaneler har 25 års effektgaranti, dvs. att tillverkaren garanterar en viss produktionseffekt efter 25 år (typistk 80%). Du ska dock räkna med både längre livslängd och högre produktionseffekt, eftersom dessa siffror endast är en garanterad lägsta nivå.
 • Elcertfikat - Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnybar el. Alla som producerar el från förnybara källor har rätt att få elcertifikat. Värdet styrs av marknaden men ligger på cirka 0,20 kr/kWh. För att få tilldelat elcertfikat måste man både ha registrerat ett konto och ansökt hos Energimyndigheten. Man har rätt till elcertifkat för all produktion, dvs. även den del, som man själv förbrukar, men för små producenter lönar det sig sällan att kräva för annat en överskottselen. För att få elcertifikat även för den delen man själv förbrukar måste man nämligen både köpa en elcertifkatmätare och en mättjänst, vilket inte lönar sig om man är en liten producent.. [Källa: Energimyndigheten, Ekosvensson.se]
 • Elcertifkatmätare – elproduktionsmätare som gör det möjligt att  få elcertifkat även för den delen av produktionen. som man själv förbrukar direkt. Därtill krävs att man beställer en årlig mättjänst. I juli 2012 var uppstartskostnaden för mätare och mättjänst) 5.625 kr inkl. moms. Därtill kommer en årlig avgift på 1.425 kr inkl. moms för mätningen. [Källa: Rejlers]
 • Elhandelsbolag/elhandlare – bolag som du köper el av och säljer din överskottel till. I Sverige kan vi fritt välja elhandelsbolag.
 • Elmätare – när man producerar sin egen el så måste man ha en elmätare som kan mäta både produktion och förbrukning. Nätägaren är enligt lag skyldig att se till att du får en sådan elmätare. Observera att om man börjar producerar sin egen solel innan man har fått en ny mätare, så riskerar man att få betala för sin överskottsel.
 • Likström – solceller producerar likström, dvs. ström som går i samma riktning hela tiden.
 • Nettodebitering – avräkningsform, där elhandelsbolaget fakturerar (typiskt månadsvis) skillnaden mellan antalet köpta och sålda kWh. Annars baseras faktureringen normalt på skillnaden mellan antalet köpta och sålda kWh för varje enskild timme, vilket som oftast (beroende på vad man får betalt för sin överskottsel) är klart sämre för solelsproducenten.
 • Nätnytta – rörlig intäkt som solelsproducenten får från nätägaren för sin överskottsel, typiskt 5-7 öre/kWh.
 • Nätägare – företaget som äger elledningarna i ditt område. Det går inte att byta nätägare utan att flytta. ;-)
 • Solföljare – solceller som följer solen. Även om produktionen ökar med solföljare jämfört med fast monterade solcelller, så lönar det sig oftast inte eftersom extra kostnader för anskaffning, installation och underhåll överstiger merproduktionen.
 • Solinstrålning – mått för mängden solenergi på en given yta under en given tidsrymd. Uttrycks vanligen i kilowatt-timmar per kvadratmeter per dag (kW•h/m²/dag) eller watt per kvadratmeter (W/m²). Solinstrålningen i största delen av Sverige ligger på mellan 900 och 1000 kWh/år. [Källa: Wikipedia, SMHI]
 • Off-grid – elproduktion som inte är uppkopplad på det allmänna elnätet (typiskt i fritidshus).
 • Växelriktare – omvandlar likström till växelström, håller cellerna vid den spänningsnivå som ger störst effekt och fasar automatiskt in elen på nätet. Dessutom bevakar växelriktaren spänningsnivån på nätet för att säkerställa att ingen farlig spänning hamnar på utgången om det blir elavbrott på nätet. [Källa: Energimyndigheten]
 • Växelström – ström som växlar riktning. Växelström är standard i våra elnät eftersom den är enkel att transformera. Dvs. att man enkelt kan åstadkomma en lämplig spänning för olika apparater och maskiner, samt även överföra via högspänningsledningar med relativt små överföringsförluster.
 • Överskottsel – den del av din elproduktion som du inte själv förbrukar, men säljer ut på nätet. Som nybörjare på området är det lätt att tro
Dela på Facebook