Fakta

Skaffa en egen solcellsanläggning

Enklaste sättet att skaffa en egen solcellsanläggning är att hitta en bra leverantör/installatör som man har förtroende till. De kan ta hand om det mesta, men det kan ändå vara bra att veta lite om det som ska göras. Observera att alla våra exempel tar utgångspunkt i en vanlig villaägare som installerar cirka 10 kW (motsvarar ungefär en årsproduktion på 9.000-9.500 kWh).

Här några av de viktigaste punkterna:

  1. Fysisk placering
  2. Storlek på anläggningen
  3. Ekonomisk kalkyl inklusive stöd & bidrag
  4. Avtal med elhandelsbolag och nätägare
  5. Installation
  6. Byte av elmätare
  7. Elcertifikat


1.Fysisk placering

Har du skuggfri (tak)yta i söderläge? Helst med en lutning på 30-50 grader. Det är det optimala. Men det fungerar även med andra väderstreck och lutning (fråga installatören!). I vissa lägen kanske man behöver/väljer att ta bort ett träd eller flytta en skorsten/ventil för att få så mycket sol som möjligt. Om anläggningen följer fastighetens form så brukar man inte behöva bygglov, men det skadar inte att ringa och fråga kommunen.

Tips: Solceller faktiskt försköna fastigheten om man tänker sig om både gällande placering, storlek och val av solpaneler.

2. Storlek på anläggningen
Hur mycket el vill du producera? Hur står skuggfri (tak)yta har du i bra läge? Hur mycket vill du investera? Det är några av de första frågorna som dyker upp när man ska ta ställning till hur stor anläggning man vill ha.

Räkna med att du kan producera cirka 130-140 kWh/år per kvadratmeter med rätt förutsättningar och solpaneler av standardkvalitet (polykristallina). Monokristallina solceller är lite mer effektiva, men samtidigt dyrare.

Prata gärna med nätägare och/eller installatören för att ta reda på om du behöver öka säkringen i fastigheten.

3. Ekonomisk kalkyl inklusive Stöd & Bidrag
Att göra en ordentlig ekonomisk kalkyl innan man drar igång är mycket viktigt. Observera att priser och villkor kan skilja sig mycket åt inte bara mellan olika leverantörer/installatörer men även mellan olika nätägare och elhandelsbolag. Vi rekommenderar därför att du begär offerter från mer än en leverantör/installatör och mer än ett elhandelsbolag. Däremot så har du inte möjlighet att välja/byta nätägare.

Investeringskostnad
Räkna med ungefär 20-25.000 kr per kW (sept 2012) för en villanläggning på cirka 10 kW. 1 Kw ger ungefär 900-950 kWh/år. En liten anläggning kan bli något dyrare och en större anläggning bör bli något billigare.

Stöd & bidrag
Du kan söka statligt stöd (35%) för solceller eller få ROT-avdrag för arbetskostnaden som privatperson. Statligt stöd ansöker du om hos Länsstyrelsen och Skatteverket kan hjälpa dig med frågor angående ROT-avdrag. Det statliga stödet är begränsat till cirka 50-60 miljoner varje år och därför bör du ansöka i god tid och räkna med att få stå i kö innan du får stödet. Ansökan kan göras upp till 6 månader efter driftstart för privatpersoner och senast vid installationsstart för juridiska personer.

Löpande ekonomi
Som solelsproducent tjänar du pengar på olika sätt; först och främst genom att ditt behov för att köpa el minskar men även att du kan ansöka om att få tilldelat s.k. elcertifikat (se nedan).

Ju mer av din produktion som du själv förbrukar direkt ju bättre är det ekonomiskt, eftersom de flesta elhandelsbolag och nätägare ger dig mindre i ersättning för din överskottsel än vad du betalar när du köper el från dem.

Sett över anläggningens livslängd (uppskattningsvis 30-40 år) så kan elprisutvecklingen påverkar lönsamheten mycket. Ju mer elpriset stiger på sikt ju bättre avkastning får du.

Värdeökning på huset
Om du installerar en större solcellsanläggning så är det rimligt att anta att det också ökar värdet på fastigheten.

4. Avtal med elhandelsbolag och nätägare
Eftersom avtalet först och främst med elhandelsbolaget är kritiskt för lönsamheten ger vi det lite extra uppmärksamhet. På sidan Elhandelsbolag, listar vi de bolag som har de bästa elhandelsavtalen.

Det är mycket viktigt att man väljer elhandelsavtal med omsorg. Ett noga utvalt elhandelsavtal kan göra din solelsproduktion till en investering med god lönsamhet, medans ett annat avtal gör att avkastningen blir noll.

De bästa elhandelsavtalen har antingen en hög fast ersättning som motsvarar eller överstiger det du själv betalar när du köper el eller innebär att du kan kvitta ett eventuellt produktionsöverskott under vissa månader med underskott i andra månader (årskvittning).

5. Installation/montering
Innan man börjar installera så ska man göra en föranmälan till nätägaren. Detta görs av den elektriker som ska slutföra installationen. Nätägaren ger om sitt medgivande om allt är OK och därefter kan installationsarbetet börja.

Installationen består både av relativt enkla moment, först och främst montering av solpanelerna, som en hel del väljer att göra själva och inkopplingen av systemet, som dock ska utföras av en behörig elektriker. När installationen är klar skickar elektrikern en färdiganmälan till nätägaren.

6. Byte av elmätare
Innan man sätter igång anläggningen är det viktigt att få en ny elmätare, som kan mäta både det man skickar ut på nätet (överskottsproduktion) och det man själv köper. Särskilt viktigt är detta om man har en stor anläggning, som producerar mer än man själv förbrukar. Den gamla mätare kan nämligen inte känna skillnad på åt vilket håll elen går, dvs. att du kan bli tvungen att betala för att skicka ut överskottsel på nätet. Inte så kul. Nätägaren står kostnadsfritt för byte av elmätare.

När mätaren väl är på plats är det bara att sätta igång produktionen!

7. Elcertifikat
Alla som producerar förnybar el har rätt att få tilldelat s.k. elcertifikat i 15 år. Värdet bestäms av utbud och efterfrågan men ligger runt 0,20 kr/kWh (sept 2012). Först måste man dock ansöka både hos Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Inrapportering till av produktionen görs av nätägaren. För vanliga villaägare lönar det sig inte att försöka få elcertifikat för annat än överskottselen, dvs. den delen som säljs ut på nätet. För att få elcertifikat även för det som man själv förbrukar direkt måste man nämligen köpa en särskild mätare (5.625 kr i startkostnad, sept 2012) med tillhörande löpande mättjänst (1.425 kr/år, sept 2012).

Dela på Facebook