Ekonomi

Ekonomi


Investeringskostnad
En färdiginstallerad solcellsanläggning för en villa kostar ungefär 20-25.000 kr per kW inkl. moms, före eventuella ROT-avdrag eller solcellsstöd.

1 kW ger under normala förhållanden cirka 950 kWh per år.

Bidrag och stöd
Sedan 2009 finns ett statligt stöd för solceller. Stödet är idag på 35% av investerings-kostnaden. Stödet är dock begränsat till ett visst belopp varje år (60 miljoner kr för 2012). Det fortsätter till och med 2016 men pga. många ansökningar och ett begränsat belopp ska du räkna mycket lång väntetid. Som det ser ut idag (december 2012) så kommer nya ansökningar antingen att få en mycket mindre andel än 35% eller inget bidrag alls, eftersom de nuvarande ansökningarna (>250 miljoner kr) överstiger hela ramen på 210 miljoner kr som ska räcka till och med 2016. Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Däremot kan du som privatperson med ett äldre hus nyttja ditt ROT-avdrag för att få avdrag på 50% av installationskostnaden.

Livslängd
De flesta fabrikat ger 25 års effektgaranti, och livslängden förväntas att vara på mellan 25 och 50 år.

Underhåll
Som utgångsläge är solceller underhållsfria.

Avkastning
Avkastningen efter skatt beräknas ligga på någonstans mellan 4% och 11% beroende på hur elpriset utvecklas på lång sikt.

Elhandelsavtalet
Bortsett från skuggfri (tak)yta (någorlunda) åt söder är det extremt viktigt att ha ett bra avtal med sitt elhandelsbolag. Idag är det mycket stor skillnad på de villkor som erbjuds, därför råder vi till extra uppmärksamhet på denna punkt.

De bästa elhandelsbolagen erbjuder samma pris inklusive skatt och avgifter för din överskottsel, som när du själv köper el. Men många elhandelsbolag erbjuder endast Nord Pools spotpris (minus ett avdrag), vilket i realiteten betyder att du endast får cirka hälften för din överskottsel jämfört med när du själv köper.

Viktigare än priset för din överskottsel är dock ofta frågan om du kan kvitta överskottselen mot din förbrukning och i så fall över vilken period. Bäst är om du kan spara eventuell överskottsproduktion i upp till 12 månader för att kvitta mot senare förbrukning.

Elcertifikat
När du producerar egen solel har du rätt till elcertifkat på all din produktion. Enklast är det att få elcertifikat för överskottselen, dvs. den del som du säljer ut på nätet.

Det lönar sig oftast inte att kräva elcertfikat för det som du själv förbrukar direkt, eftersom det kräver att du köper både elcertifkatmätare (5.625 kr inkl. startkostnad) och en årlig mättjänst (1.425 kr/år). Värdet på elcertifkaten bestäms av marknaden och ligger på cirka 0,20 kr/kWh.

Dela på Facebook